MUDr. Miroslava Jurková a MUDr. František Jurek

Vítejte na webu naší ordinace

Společnost DOCTA DIA spol. s r.o. provozuje v centru Ostravy dvě ordinace, a to lékařky MUDr. Miroslavy Jurkové a doktora MUDr. Františka Jurka, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a preventivní medicínou dospělých pacientů v oborech diabetologie, kardiologie, vnitřní lékařství (interna) a s malým úvazkem i praktické lékařství.

V naší ambulantní péči se zaměřujeme na řešení nejen akutních zdravotních problémů, ale zejména na dispenzarizaci pacientů s chronickými onemocněními a jejich rizikovými faktory, která jsou dnes nejčastější, zhoršují kvalitu jejich života či ho zkracují, na tzv. sekundární prevenci.

Diabetologická ordinace poskytuje pacientům komplexní léčbu cukrovky a jejích komplikací, vč. moderního způsobu monitorování krevního cukru podkožními senzory.

Naše kardiologie se orientuje na ischemickou chorobu srdeční a korekci rizikových faktorů aterosklerózy a ve spolupráci s lůžkovými odděleními a kardiochirurgickými pracovišti diagnostikou a léčbou vrozených či získaných srdečních vad. Poskytujeme kompletní diagnostiku EKG, ambulantní monitorování krevního tlaku dle Holtera a připravujeme ultrazvukovou diagnostiku srdce a cév. V rámci interní medicíny řešíme ledvinové, plicní, krevní a další potíže našich, často starších a více chorobami postižených pacientů.

Preventivní prohlídky jsou nedílnou součástí péče o zdraví i v případě, kdy na sobě nepociťujete žádné problémy. Právě primární prevence dokáže včas odhalit závažná onemocnění a předcházet či tlumit jejich komplikace.

  

   

Aktuality

Zde se dočtete o novinkách, dobách nepřítomnosti, dovolených a další důležité informace.

     

   

MUDr. Miroslava Jurková (diabetolog a praktický lékař):

Ordinační doba:

Pondělí - čtvrtek:            7:30 - 16:00
Pátek: 7:30 - 12:00

   

MUDr. František Jurek (kardiolog a internista)

Ordinační doba:

Pondělí a úterý:            13:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 13:00

       

   

Zdravotní sestra:  Zora Matúšová

V rámci naší ordinace se zaměřujeme na

   
Praktické lékařství

   

Standardní preventivní, diagnostická a léčebná péče o registrované pacienty, odběry krve a biologického materiálu, očkování, preventivní prohlídky a administrativní činnosti, zejména vedení pracovní neschopnosti či spolupráce s Okresní správou sociálního zabezpečení.

   
Diabetologii

   

Diagnostika, dispenzarizace a komplexní léčba cukrovky 1., 2. typu, poruch glukozové tolerance a souvisejících poruch metabolismu, vč. dietologických a edukačních opatření v rámci prevence obávaných diabetických komplikací.

   
Kardiologii

   

Diagnostika, léčba a sekundární prevence ischemické nemoci srdeční a rizikových faktorů aterosklerózy jako jsou vysoký krevní tlak, poruchy tukového metabolismu a metabolický syndrom, dále srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu a vrozené či získané vady srdečního svalu, chlopní a velkých cév.

   
Vnitřní lékařství

   

Diagnostika a terapie onemocnění vnitřních orgánů zejména ledvin, zažívacího a dýchacího traktu, metabolických a krevních poruch vč. komplexních předoperačních interní vyšetření.